Thông tin mới vụ thầy 'tung cước' với trò trên lớp

Sở GD&ĐT Bắc Giang chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn có báo cáo gửi công an, lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn vụ thầy đánh trò. ]]>

Thông tin mới vụ thầy 'tung cước' với trò trên lớp
Thông tin mới vụ thầy 'tung cước' với trò trên lớpSở GD&ĐT Bắc Giang chỉ đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Lục Ngạn có báo cáo gửi công an, lãnh đạo UBND huyện Lục Ngạn vụ thầy đánh trò. ]]>