Thu chi sai hơn 63 tỷ đồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bị cách chức

Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai vừa bị cách chức vì liên quan đến việc thu chi sai, bỏ ngoài ngân sách hơn 63 tỷ đồng. ]]>

Thu chi sai hơn 63 tỷ đồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bị cách chức
Thu chi sai hơn 63 tỷ đồng, Hiệu trưởng Trường ĐH Đồng Nai bị cách chứcHiệu trưởng Trường Đại học Đồng Nai vừa bị cách chức vì liên quan đến việc thu chi sai, bỏ ngoài ngân sách hơn 63 tỷ đồng. ]]>