Thử thách đoán tên các loại hoa

Năm câu đố dưới đây giúp bạn vừa ôn tập vừa tích lũy thêm các từ vựng về chủ đề hoa.

Thử thách đoán tên các loại hoa
Năm câu đố dưới đây giúp bạn vừa ôn tập vừa tích lũy thêm các từ vựng về chủ đề hoa.