Thước phim robot NASA hạ cánh xuống sao Hỏa

NASA trang bị cho robot tự hành Perseverance, hạ cánh xuống sao Hỏa hôm 18/2, hàng loạt máy quay video tốc độ cao để ghi hình "7 phút kinh hoàng".

Thước phim robot NASA hạ cánh xuống sao Hỏa
NASA trang bị cho robot tự hành Perseverance, hạ cánh xuống sao Hỏa hôm 18/2, hàng loạt máy quay video tốc độ cao để ghi hình "7 phút kinh hoàng".