Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 16-17 tuổi từ tháng 10

Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ngay từ tháng 10 trên toàn quốc, lứa tuổi được tiêm đầu tiên là 16-17. ]]>

Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 16-17 tuổi từ tháng 10
Tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em 16-17 tuổi từ tháng 10Bộ Y tế cho biết sẽ triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ em ngay từ tháng 10 trên toàn quốc, lứa tuổi được tiêm đầu tiên là 16-17. ]]>