Tiêm vaccine COVID-19 xong bị sốt mới biết có thai, phải làm sao?

Sốt sau tiêm vaccine COVID -19 là phản ứng thường gặp, nhưng nhiều người lo ngại nếu tiêm vaccine COVID-19 xong và bị sốt mới phát hiện có thai thì sao? ]]>

Tiêm vaccine COVID-19 xong bị sốt mới biết có thai, phải làm sao?
Tiêm vaccine COVID-19 xong bị sốt mới biết có thai, phải làm sao?Sốt sau tiêm vaccine COVID -19 là phản ứng thường gặp, nhưng nhiều người lo ngại nếu tiêm vaccine COVID-19 xong và bị sốt mới phát hiện có thai thì sao? ]]>