Tiến sĩ Trung Quốc đổ xô xin việc ở trường trung học

Tháng trước, tại vòng phỏng vấn cuối cùng cho vị trí giáo viên Sinh học ở một trường trung học, bốn trong bảy ứng viên có bằng tiến sĩ.

Tiến sĩ Trung Quốc đổ xô xin việc ở trường trung học
Tháng trước, tại vòng phỏng vấn cuối cùng cho vị trí giáo viên Sinh học ở một trường trung học, bốn trong bảy ứng viên có bằng tiến sĩ.