Tiến sỹ cạnh tranh khốc liệt giành suất dạy ở trường trung học

Vòng phỏng vấn cuối cho vị trí giáo viên sinh học tại một trường trung học ở Trung Quốc gồm 7 ứng viên, 4 trong số này có bằng tiến sỹ. ]]>

Tiến sỹ cạnh tranh khốc liệt giành suất dạy ở trường trung học
Tiến sỹ cạnh tranh khốc liệt giành suất dạy ở trường trung họcVòng phỏng vấn cuối cho vị trí giáo viên sinh học tại một trường trung học ở Trung Quốc gồm 7 ứng viên, 4 trong số này có bằng tiến sỹ. ]]>