Tiểu hành tinh to bằng Đại kim tự tháp bay qua Trái Đất

Một tảng đá không gian lớn có tên 2019 YP5 đã tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách gần nhất trong quỹ đạo vào hôm qua, NASA cho biết.

Tiểu hành tinh to bằng Đại kim tự tháp bay qua Trái Đất
Một tảng đá không gian lớn có tên 2019 YP5 đã tiếp cận Trái Đất ở khoảng cách gần nhất trong quỹ đạo vào hôm qua, NASA cho biết.