Tìm ra gần 400 người liên quan F0 qua quét mã QR

379 người liên quan ca F0 cộng đồng ở chợ và siêu thị tại Hà Đông được tìm thấy qua việc tra thông tin quét QR trên PC-Covid.

Tìm ra gần 400 người liên quan F0 qua quét mã QR
379 người liên quan ca F0 cộng đồng ở chợ và siêu thị tại Hà Đông được tìm thấy qua việc tra thông tin quét QR trên PC-Covid.