Tìm thấy quả trứng 1.000 năm tuổi còn nguyên vẹn

Các nhà khảo cổ học Israel phát hiện một quả trứng gà nguyên vẹn niên đại khoảng 1.000 năm trước. ]]>

Tìm thấy quả trứng 1.000 năm tuổi còn nguyên vẹn
Tìm thấy quả trứng 1.000 năm tuổi còn nguyên vẹnCác nhà khảo cổ học Israel phát hiện một quả trứng gà nguyên vẹn niên đại khoảng 1.000 năm trước. ]]>