Tính năng camera nổi bật trên bộ ba Galaxy S21

Samsung Galaxy S21 series được trang bị cụm camera chất lượng cao cùng nhiều tính năng như zoom không gian, góc nhìn đạo diễn, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo.

Tính năng camera nổi bật trên bộ ba Galaxy S21
Samsung Galaxy S21 series được trang bị cụm camera chất lượng cao cùng nhiều tính năng như zoom không gian, góc nhìn đạo diễn, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo.