Tinh tinh bạch tạng bị cả đàn giết chết

Con tinh tinh non bị những thành viên trong đàn tấn công tập thể do diện mạo quá khác biệt.

Tinh tinh bạch tạng bị cả đàn giết chết
Con tinh tinh non bị những thành viên trong đàn tấn công tập thể do diện mạo quá khác biệt.