Tình yêu khắc cốt ghi tâm nhạc sĩ Thanh Tùng dành cho vợ qua lời kể của con gái

"Tôi hình dung cảnh bố tôi tìm đến hơi men, phải uống thật say để giải toả nỗi buồn chất đầy vì nhớ người vợ đã qua đời” – con gái nhạc sĩ Thanh Tùng chia sẻ. ]]>

Tình yêu khắc cốt ghi tâm nhạc sĩ Thanh Tùng dành cho vợ qua lời kể của con gái
Tình yêu khắc cốt ghi tâm nhạc sĩ Thanh Tùng dành cho vợ qua lời kể của con gái"Tôi hình dung cảnh bố tôi tìm đến hơi men, phải uống thật say để giải toả nỗi buồn chất đầy vì nhớ người vợ đã qua đời” – con gái nhạc sĩ Thanh Tùng chia sẻ. ]]>