Toàn bộ học sinh tiểu học Xuân Phương âm tính nCoV lần 2

116 người cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương đã có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV lần hai.

Toàn bộ học sinh tiểu học Xuân Phương âm tính nCoV lần 2
116 người cách ly tại trường Tiểu học Xuân Phương đã có kết quả xét nghiệm âm tính nCoV lần hai.