TP HCM công bố sách giáo khoa năm học mới

11 đầu sách giáo khoa lớp 2, 15 đầu sách lớp 6 được chọn sử dụng cho tất cả trường năm học 2021-2022, theo quyết định của UBND TP HCM ngày 7/4.

TP HCM công bố sách giáo khoa năm học mới
11 đầu sách giáo khoa lớp 2, 15 đầu sách lớp 6 được chọn sử dụng cho tất cả trường năm học 2021-2022, theo quyết định của UBND TP HCM ngày 7/4.