TP Vinh ghi nhận một nhân viên ngân hàng mắc COVID-19

Ca mắc COVID-19 mới là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng tại TP Vinh. ]]>

TP Vinh ghi nhận một nhân viên ngân hàng mắc COVID-19
TP Vinh ghi nhận một nhân viên ngân hàng mắc COVID-19Ca mắc COVID-19 mới là nhân viên thu hồi nợ của một ngân hàng tại TP Vinh. ]]>