TP.HCM: Bệnh viện quận 4 thông báo khẩn tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân

Bệnh viện quận 4, TP.HCM thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân vì liên quan ca nghi mắc COVID-19 đã từng khám bệnh tại đây. ]]>

TP.HCM: Bệnh viện quận 4 thông báo khẩn tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân
TP.HCM: Bệnh viện quận 4 thông báo khẩn tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhânBệnh viện quận 4, TP.HCM thông báo tạm ngưng tiếp nhận bệnh nhân vì liên quan ca nghi mắc COVID-19 đã từng khám bệnh tại đây. ]]>