Trại hè phát triển Anh ngữ và khám phá thiên nhiên cho trẻ

Tham gia trại hè VAS, ngoài học tiếng Anh, trẻ còn có cơ hội phát triển năng khiếu, khám phá thiên nhiên tại Hội An, Đà Nẵng, Quảng Bình.

Trại hè phát triển Anh ngữ và khám phá thiên nhiên cho trẻ
Tham gia trại hè VAS, ngoài học tiếng Anh, trẻ còn có cơ hội phát triển năng khiếu, khám phá thiên nhiên tại Hội An, Đà Nẵng, Quảng Bình.