Trải nghiệm đu quay cao nhất thế giới

Cao tương đương Kim tự tháp Giza (Ai Cập), đu quay Bollywood Skyflyer ở Dubai (140 m) đem tới trải nghiệm mới cho người mê mạo hiểm.

Trải nghiệm đu quay cao nhất thế giới
Cao tương đương Kim tự tháp Giza (Ai Cập), đu quay Bollywood Skyflyer ở Dubai (140 m) đem tới trải nghiệm mới cho người mê mạo hiểm.