Trăn vàng quý hiếm nặng gần 40 kg rơi từ tầng 20 chung cư xuống đất

Con trăn vàng khổng lồ thiệt mạng sau cú rơi từ tầng 20 chung cư xuống đất. ]]>

Trăn vàng quý hiếm nặng gần 40 kg rơi từ tầng 20 chung cư xuống đất
Trăn vàng quý hiếm nặng gần 40 kg rơi từ tầng 20 chung cư xuống đất Con trăn vàng khổng lồ thiệt mạng sau cú rơi từ tầng 20 chung cư xuống đất. ]]>