Triệu Vy về quê

Triệu Vy xuất hiện tại Vu Hồ, tỉnh An Huy - quê nhà cô, dập tắt tin đồn đã trốn sang Pháp.

Triệu Vy về quê
Triệu Vy xuất hiện tại Vu Hồ, tỉnh An Huy - quê nhà cô, dập tắt tin đồn đã trốn sang Pháp.