Trịnh Sảng sống khổ ở Mỹ, phải dựa vào bạn bè cứu trợ

Trịnh Sảng cho biết cô đang sống rất chật vật ở nước Mỹ, phải uống nước máy, tiết kiệm cả rau xanh, băng vệ sinh. ]]>

Trịnh Sảng sống khổ ở Mỹ, phải dựa vào bạn bè cứu trợ
Trịnh Sảng sống khổ ở Mỹ, phải dựa vào bạn bè cứu trợTrịnh Sảng cho biết cô đang sống rất chật vật ở nước Mỹ, phải uống nước máy, tiết kiệm cả rau xanh, băng vệ sinh. ]]>