Trưa 15/9, Hà Nội có 11 người nghi COVID-19

Trong 11 ca bệnh mới ghi nhận tại Hà Nội có 7 ca tại khu cách ly và 4 ca tại khu vực phong tỏa. ]]>

Trưa 15/9, Hà Nội có 11 người nghi COVID-19
Trưa 15/9, Hà Nội có 11 người nghi COVID-19Trong 11 ca bệnh mới ghi nhận tại Hà Nội có 7 ca tại khu cách ly và 4 ca tại khu vực phong tỏa. ]]>