Trường chuyên Sư phạm tổ chức hai đợt thi vào lớp 10

Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ được chia làm hai đợt, trong đó thí sinh ngoài Hà Nội thi đợt hai.

Trường chuyên Sư phạm tổ chức hai đợt thi vào lớp 10
Kỳ thi vào lớp 10 trường THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội sẽ được chia làm hai đợt, trong đó thí sinh ngoài Hà Nội thi đợt hai.