Trường đầu tiên xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho học sinh

Từ ngày 15/5, Vinschool sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 31.600 học sinh, trở thành trường đầu tiên cả nước thực hiện hoạt động này.

Trường đầu tiên xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho học sinh
Từ ngày 15/5, Vinschool sẽ tổ chức xét nghiệm Covid-19 miễn phí cho hơn 31.600 học sinh, trở thành trường đầu tiên cả nước thực hiện hoạt động này.