Trường nội trú FPT cho 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ do COVID-19 tuyển sinh thế nào?

Trường Nội trú FPT không áp dụng yêu cầu về học lực để làm cơ sở tiếp nhận, thay vào đó sẽ đón những em có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình. ]]>

Trường nội trú FPT cho 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ do COVID-19 tuyển sinh thế nào?
Trường nội trú FPT cho 1.000 em nhỏ mất cha, mẹ do COVID-19 tuyển sinh thế nào?Trường Nội trú FPT không áp dụng yêu cầu về học lực để làm cơ sở tiếp nhận, thay vào đó sẽ đón những em có hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng tham gia chương trình. ]]>