Từ 18/10, Đà Nẵng thí điểm cho học sinh đến trường

Đà Nẵng thí điểm cho học sinh một số trường đi học trực tiếp từ ngày 18/10 và dự kiến đến ngày 1/11 tất cả các cấp, trường trên địa bàn thành phố sẽ đi học trở lại. ]]>

Từ 18/10, Đà Nẵng thí điểm cho học sinh đến trường
Từ 18/10, Đà Nẵng thí điểm cho học sinh đến trườngĐà Nẵng thí điểm cho học sinh một số trường đi học trực tiếp từ ngày 18/10 và dự kiến đến ngày 1/11 tất cả các cấp, trường trên địa bàn thành phố sẽ đi học trở lại. ]]>