Tư vấn 'Ứng tuyển học bổng Đại sứ Vương quốc Anh'

9h ngày 15/4, đại diện trường ĐH Anh Quốc Việt Nam chia sẻ cách ứng tuyển 'Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh', trị giá 800 triệu.

Tư vấn 'Ứng tuyển học bổng Đại sứ Vương quốc Anh'
9h ngày 15/4, đại diện trường ĐH Anh Quốc Việt Nam chia sẻ cách ứng tuyển 'Học bổng Đại sứ Vương quốc Anh', trị giá 800 triệu.