Tưởng niệm nam sinh tử nạn khi cứu ba bạn gái

Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức lễ tưởng niệm Nguyễn Văn Nhã, 23 tuổi, sinh viên tử nạn khi cứu ba bạn gái tắm biển chiều 30/4.

Tưởng niệm nam sinh tử nạn khi cứu ba bạn gái
Trường Đại học Khoa học Huế tổ chức lễ tưởng niệm Nguyễn Văn Nhã, 23 tuổi, sinh viên tử nạn khi cứu ba bạn gái tắm biển chiều 30/4.