Tướng Phạm Tuân truyền đam mê chinh phục không gian cho sinh viên

Sáng 12/4, trung tướng Phạm Tuân đã chia sẻ với hàng nghìn sinh viên Hà Nội về chuyến bay vào vũ trụ ngày 23/7/1980.

Tướng Phạm Tuân truyền đam mê chinh phục không gian cho sinh viên
Sáng 12/4, trung tướng Phạm Tuân đã chia sẻ với hàng nghìn sinh viên Hà Nội về chuyến bay vào vũ trụ ngày 23/7/1980.