Tuyến zipline dài nhất Việt Nam nằm ở đâu?

Có độ dài tổng là 1,2 km, tuyến zipline này đưa du khách "bay" qua địa phận 2 huyện của một tỉnh ở miền núi phía Bắc.

Tuyến zipline dài nhất Việt Nam nằm ở đâu?
Có độ dài tổng là 1,2 km, tuyến zipline này đưa du khách "bay" qua địa phận 2 huyện của một tỉnh ở miền núi phía Bắc.