Vaccine COVID-19 của Pfizer có thể bảo quản trong tủ lạnh thông thường

Theo hướng dẫn của cơ quan y tế Australia, vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer có thể bảo quản 5 ngày trong các tủ lạnh thông thường. ]]>

Vaccine COVID-19 của Pfizer có thể bảo quản trong tủ lạnh thông thường
Vaccine COVID-19 của Pfizer có thể bảo quản trong tủ lạnh thông thường Theo hướng dẫn của cơ quan y tế Australia, vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Pfizer có thể bảo quản 5 ngày trong các tủ lạnh thông thường. ]]>