Vật thể nghi long diên hương 7 kg dạt vào bờ biển

Một người phụ nữ tại tỉnh Nakhon Si Thammarat tình cờ phát hiện bãi nôn của cá nhà táng có trị giá lên tới 260.000 USD trên bãi biển gần nhà.

Vật thể nghi long diên hương 7 kg dạt vào bờ biển
Một người phụ nữ tại tỉnh Nakhon Si Thammarat tình cờ phát hiện bãi nôn của cá nhà táng có trị giá lên tới 260.000 USD trên bãi biển gần nhà.