Vẽ tranh hạn chế dùng bút

Với nylon chống sóc, bông ngoáy tai hoặc ngón tay, bạn có thể tạo ra bức tranh vẽ hoa cẩm tú cầu hoặc hình tổ ong sống động.

Vẽ tranh hạn chế dùng bút
Với nylon chống sóc, bông ngoáy tai hoặc ngón tay, bạn có thể tạo ra bức tranh vẽ hoa cẩm tú cầu hoặc hình tổ ong sống động.