Vết sẹo tiêm chủng - 'Hộ chiếu vaccine' xuất hiện từ thế kỷ 20

Khi bệnh đậu mùa hoành hành tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20, nhiều nơi công cộng yêu cầu người dân phải có vết sẹo chứng minh đã tiêm vaccine khi vào cửa. ]]>

Vết sẹo tiêm chủng - 'Hộ chiếu vaccine' xuất hiện từ thế kỷ 20
Vết sẹo tiêm chủng - 'Hộ chiếu vaccine' xuất hiện từ thế kỷ 20 Khi bệnh đậu mùa hoành hành tại Mỹ vào đầu thế kỷ 20, nhiều nơi công cộng yêu cầu người dân phải có vết sẹo chứng minh đã tiêm vaccine khi vào cửa. ]]>