Vì sao các đạo diễn 'sợ' dựng thành phim bộ tiểu thuyết cực hay của Kim Dung?

Tiểu thuyết "Việt Nữ Kiếm" của Kim Dung tuy rất nổi tiếng nhưng chỉ được dựng thành phim duy nhất một lần, đến nay vẫn chưa có đạo diễn nào dám làm lại, vì sao? ]]>

Vì sao các đạo diễn 'sợ' dựng thành phim bộ tiểu thuyết cực hay của Kim Dung?
Vì sao các đạo diễn 'sợ' dựng thành phim bộ tiểu thuyết cực hay của Kim Dung?Tiểu thuyết "Việt Nữ Kiếm" của Kim Dung tuy rất nổi tiếng nhưng chỉ được dựng thành phim duy nhất một lần, đến nay vẫn chưa có đạo diễn nào dám làm lại, vì sao? ]]>