Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong trường hợp nào?

Từ hôm nay, các địa phương sẽ thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế mà Bộ Y tế mới ban hành ngày 13/10. ]]>

Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong trường hợp nào?
Việc xét nghiệm COVID-19 được thực hiện trong trường hợp nào?Từ hôm nay, các địa phương sẽ thực hiện việc xét nghiệm COVID-19 theo hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế mà Bộ Y tế mới ban hành ngày 13/10. ]]>