Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan - Kho tàng hội hoạ quý giá của thế giới

Viện Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (MET) là một trong những bảo tàng lớn nhất của Mỹ, nơi đây trưng bày nhiều kiệt tác về mỹ thuật nối tiếng thế giới. ]]>

Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan - Kho tàng hội hoạ quý giá của thế giới
Viện bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan - Kho tàng hội hoạ quý giá của thế giớiViện Bảo tàng Mỹ thuật Metropolitan (MET) là một trong những bảo tàng lớn nhất của Mỹ, nơi đây trưng bày nhiều kiệt tác về mỹ thuật nối tiếng thế giới. ]]>