Việt Nam mua 30 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca

Ngày 1/2, AstraZeneca ký hợp tác cung cấp 30 triệu liều vaccine Covid-19 cho Trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC của Việt Nam, trong nửa đầu năm 2021.

Việt Nam mua 30 triệu liều vaccine Covid-19 của AstraZeneca
Ngày 1/2, AstraZeneca ký hợp tác cung cấp 30 triệu liều vaccine Covid-19 cho Trung tâm tiêm chủng vaccine VNVC của Việt Nam, trong nửa đầu năm 2021.