Vietravel chuẩn bị tái khởi động sản phẩm du lịch Hà Giang

Vietravel dự kiến sẽ tăng cường quảng bá, thúc đẩy du lịch tỉnh Hà Giang phát triển mạnh mẽ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19.

Vietravel chuẩn bị tái khởi động sản phẩm du lịch Hà Giang
Vietravel dự kiến sẽ tăng cường quảng bá, thúc đẩy du lịch tỉnh Hà Giang phát triển mạnh mẽ sau thời gian dài bị ảnh hưởng bởi Covid-19.