Vingroup ra mắt bộ giải pháp chuyển đổi số quản lý khách sạn toàn diện CiHMS

Ngày 12/4/2021, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS công bố ra mắt Giải pháp chuyển đổi số quản lý và vận hành khách sạn toàn diện CiHMS. ]]>

Vingroup ra mắt bộ giải pháp chuyển đổi số quản lý khách sạn toàn diện CiHMS
Vingroup ra mắt bộ giải pháp chuyển đổi số quản lý khách sạn toàn diện CiHMSNgày 12/4/2021, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh phần mềm VinHMS công bố ra mắt Giải pháp chuyển đổi số quản lý và vận hành khách sạn toàn diện CiHMS. ]]>