VnExpress ra mắt trang tra cứu thông tin tuyển sinh đại học

Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, điểm chuẩn năm trước, thông tin liên lạc của các trường đại học được cập trên trang tra cứu của VnExpress.

VnExpress ra mắt trang tra cứu thông tin tuyển sinh đại học
Chỉ tiêu, phương thức tuyển sinh, điểm chuẩn năm trước, thông tin liên lạc của các trường đại học được cập trên trang tra cứu của VnExpress.