Volkswagen cảnh báo về tình trạng thiếu chip

Hãng chế tạo ô tô Volkswagen AG lên tiếng cảnh báo các nhà quản lý cần chuẩn bị “đối phó” tình trạng hoạt động sản xuất chịu ảnh hưởng lớn hơn thiếu chip toàn cầu. ]]>

Volkswagen cảnh báo về tình trạng thiếu chip
Volkswagen cảnh báo về tình trạng thiếu chipHãng chế tạo ô tô Volkswagen AG lên tiếng cảnh báo các nhà quản lý cần chuẩn bị “đối phó” tình trạng hoạt động sản xuất chịu ảnh hưởng lớn hơn thiếu chip toàn cầu. ]]>