Vườn rau trái Việt trên đất châu Âu

Anh Dương Thanh Điền đã cải tạo mảnh đất hơn 100 m2 toàn sỏi đá, thành khu vườn trồng hàng chục loại rau quả Việt.

Vườn rau trái Việt trên đất châu Âu
Anh Dương Thanh Điền đã cải tạo mảnh đất hơn 100 m2 toàn sỏi đá, thành khu vườn trồng hàng chục loại rau quả Việt.