Vượt qua các thử nghiệm, vệ tinh NanoDragon của Việt Nam sẵn sàng vào vũ trụ

Kết thúc thử nghiệm vệ tinh NanoDragon đạt mọi chỉ tiêu theo yêu cầu của nhà phóng và yêu cầu thiết kế. ]]>

Vượt qua các thử nghiệm, vệ tinh NanoDragon của Việt Nam sẵn sàng vào vũ trụ
Vượt qua các thử nghiệm, vệ tinh NanoDragon của Việt Nam sẵn sàng vào vũ trụKết thúc thử nghiệm vệ tinh NanoDragon đạt mọi chỉ tiêu theo yêu cầu của nhà phóng và yêu cầu thiết kế. ]]>