WHO đánh giá cao hệ thống quản lý vaccine của Việt Nam

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, hệ thống quản lý vaccine của Việt Nam đạt cấp độ cao thứ hai trong thang đánh giá phân loại của đơn vị này. ]]>

WHO đánh giá cao hệ thống quản lý vaccine của Việt Nam
WHO đánh giá cao hệ thống quản lý vaccine của Việt NamTổ chức Y tế thế giới (WHO) khẳng định, hệ thống quản lý vaccine của Việt Nam đạt cấp độ cao thứ hai trong thang đánh giá phân loại của đơn vị này. ]]>