Xóa sổ các thiên thần nội y của Victoria's Secret

Sàn diễn của hãng đồ lót Victoria's Secret sẽ không còn các thiên thần nội y thân hình hoàn hảo đeo đôi cánh, sau khi bị chỉ trích "chỉ nghĩ đến điều đàn ông muốn". ]]>

Xóa sổ các thiên thần nội y của Victoria's Secret
Xóa sổ các thiên thần nội y của Victoria's SecretSàn diễn của hãng đồ lót Victoria's Secret sẽ không còn các thiên thần nội y thân hình hoàn hảo đeo đôi cánh, sau khi bị chỉ trích "chỉ nghĩ đến điều đàn ông muốn". ]]>