Yên tâm bay với IATA Travel Pass

Chứng nhận tiêm vaccine sẽ được tích hợp vào ứng dụng IATA Travel Pass giúp cho hành khách dễ dàng đi lại bằng đường hàng không. ]]>

Yên tâm bay với IATA Travel Pass
Yên tâm bay với IATA Travel PassChứng nhận tiêm vaccine sẽ được tích hợp vào ứng dụng IATA Travel Pass giúp cho hành khách dễ dàng đi lại bằng đường hàng không. ]]>